Natječaj

20. KANAGAWA

Hrvatski školski muzej poziva na suradnju dječje vrtiće, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove s ciljem prikupljanja likovnih radova za odabir i slanje na

 

20. BIENALNU MEĐUNARODNU IZLOŽBU DJEČJE UMJETNOSTI KANAGAWA, JAPAN

 

Tema:  SLOBODNA

Pravo na sudjelovanje imaju djeca i učenici od 4 do 15 godina.

Materijali: crteži, slike, grafike (vodene boje, tempera, pastele, uljane boje, kolaž  i dr.).

Format rada: 54 cm x 38 cm (max.)

Broj radova iz ustanova nije ograničen. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Poslani radovi moraju biti u originalu, reprodukcije i kopije neće se uzimati u obzir. Radovi ne smiju biti uokvireni. Radovi skupina ili radovi koji su dijelovi serije radova ne ulaze u odabir. Radovi ne smiju sadržavati prehrambene proizvode.

 

Rok za slanje radova: 31. listopad 2018.

Vrijeme izložbe u Japanu: srpanj – kolovoz 2019.

 

Svaki rad treba imati na poleđini  (pisano sve čitljivim, velikim slovima):  a) naslov rada, b) ime i prezime autora, c) dob i spol, d) puno ime i adresu ustanove (ime ustanove, ulica, broj, poštanski broj, grad, država), e) ime mentora, f) broj telefona ustanove, e) e-mail ustanove.

Napomena: Podaci o sudioniku natječaja prikupljaju se isključivo radi likovnog natječaja za  20. Bienalnu Međunarodnu izložbu dječje umjetnosti Kanagawa u Japanu. Slanjem likovnog rada na natječaj Hrvatskog školskog muzeja pristajete na objavu imena autora i fotografije odabranih radova.

 

Radove treba poslati na adresu s naznakom „ZA LIKOVNI NATJEČAJ – KANAGAWA“:

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ, Trg Republike Hrvatske 4, 10000 Zagreb

 

Pristigle radove će pregledati te odabrati stručno povjerenstvo, uz napomenu da radove ne vraćamo. Povratna vijest o rezultatima natječaja u Hrvatskoj bit će objavljena do 30. studenog 2018. godine na službenim web stranicama Hrvatskog školskog muzeja.

 

 

 

 

Datum objave: 29.08.2018.