Natječaj

NARITA 2018.

Hrvatski školski muzej poziva na suradnju dječje vrtiće, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove s ciljem prikupljanja likovnih radova za odabir i slanje na

 

MEĐUNARODNU IZLOŽBU DJEČJE UMJETNOSTI

NARITA 2018. (JAPAN)

Tema:  FESTIVAL

Pravo na sudjelovanje imaju djeca i učenici od 6 do 15 godina.

Materijali: crteži, slike, grafike (vodene boje, tempera, pastele, uljane boje, kolaž  itd.).

Format rada: 54,2 cm x 39,2 cm (max.)

Broj radova iz ustanova nije ograničen. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Poslani radovi moraju biti u originalu, reprodukcije i kopije neće se uzimati u obzir. Radovi ne smiju biti uokvireni. Radovi skupina ili radovi koji su dijelovi serije radova ne ulaze u odabir. Radovi ne smiju sadržavati prehrambene proizvode.

 

Rok za slanje radova: 10. kolovoza 2018.

Vrijeme izložbe u Japanu: studeni – prosinac 2018.

 

Svaki rad treba imati na poleđini  (pisano sve čitljivim, velikim slovima): 
a) ime i prezime sudionika,
b) dob i spol,
c) puno ime i adresu ustanove (ime ustanove, ulica, broj, poštanski broj, grad, država),
d) broj telefona ustanove,
e) e-mail ustanove.

Napomena: Podaci o sudioniku natječaja prikupljaju se isključivo radi likovnog natječaja za  Međunarodnu izložbu dječje umjetnosti Narita 2018. u Japanu. Slanjem likovnog rada na natječaj Hrvatskog školskog muzeja pristajete na objavu imena autora odabranih radova.

Radove treba poslati na adresu s naznakom „ZA LIKOVNI NATJEČAJ – NARITA“:

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ, Trg Republike Hrvatske 4, 10000 Zagreb

Pristigle radove će pregledati te odabrati stručno povjerenstvo, uz napomenu da radove ne vraćamo. Povratna vijest o rezultatima natječaja u Hrvatskoj bit će objavljena do 14. rujna 2018. godine na službenim web stranicama Hrvatskog školskog muzeja, a same međunarodne manifestacije na http://www.narita-childart.jp/top.html .

 

Datum objave: 01.06.2018.