NAJAVA IZLOŽBE

STOLJEĆE DJETETA U HRVATSKOJ

DJETINJSTVO I ŠKOLOVANJE U 20. STOLJEĆU

 

Dvadeseto stoljeće odnosno stoljeće djeteta, kako ga je istoimenom knjigom 1900. godine nazvala švedska učiteljica i književnica Ellen Key, obilježeno je novim promišljanjima odgoja i obrazovanja uslijed razvoja spoznaja o djetetu, razvojem prava djeteta, unapređenjem socijalne i zdravstvene skrbi djece te općenito pojačanim zanimanjem za dijete i njegove potrebe što je rezultiralo razvojem specifične dječje kulture. Djeca postaju adresati i promotori proizvoda i aktivnosti iz sfera popularne kulture i slobodnog vremena.

Stoljeće djeteta bilo je istodobno i stoljeće ratova sa svojim „vrtoglavim“, „rastrganim“ i „olovnim“ godinama koje su utjecale na djetinjstvo i odrastanje. Istraživanje povijesti djetinjstva nužno je interdisciplinarno i obuhvaća različite aspekte i kontekste odrastanja i odnosa u obitelji, društvu, školi, među vršnjacima i dr.

Izložbom, katalogom i ostalim aktivnostima projekta Stoljeće djeteta u Hrvatskoj rekonstruirat će se predodžbe o djetinjstvu i školskom životu u Hrvatskoj u različitim razdobljima 20. stoljeća (1. od početka 20. stoljeća do kraja Austro-Ugarske Monarhije, 2. između dva svjetska rata, 3. razdoblje 2. svjetskog rata i NDH, 4. socijalizam, 5. kraj 20. stoljeća) i to s obzirom na odgojne prakse i odnos prema djetetu, dječju svakodnevicu, formalno i neformalno obrazovanje, ideološke uplive na dječju populaciju i slično.

U pripremi izložbe pokrenuta je akcija „Slatko sjećanje na djetinjstvo“ putem koje ciljano prikupljamo različite predmete vezane uz dječju svakodnevicu poput igračaka, slikovnica, spomenara, školskih torbi …, a kojom smo do sada prikupili vrijedne predmete iz djetinjstva. Prikupljena građa, po izboru kustosa, obradit će se i pohraniti u Hrvatskom školskom muzeju, a dio prikupljene građe bio bi izložen na izložbi.